Vi-vu
JUMP

How can we help you?

Cách nhanh nhất để hoàn trả lại đồ để quên trên xe là cung cấp số điện thoại của đối tác theo mẫu dưới đây để khách hàng có thể liên hệ với đối tác thương lượng thời gian và địa điểm thuận tiện để nhận lại đồ.

Cách tốt nhất để tránh trường hợp khách để quên đồ trên xe, đối tác nên nhắc nhở khách hàng kiểm tra kỹ trước khi rời xe. Nếu đối tác chưa thể xác định đồ vật để quên là của khách hàng nào, đối tác có thể ghi chú lại thời điểm tìm thấy đồ vật và mang đến Văn phòng JUMP (đồ vật có giá trị lớn như: điện thoại, máy ảnh, giấy tờ, bóp ví) hoặc Điểm hỗ trợ (đồ vật có giá trị nhỏ như: chìa khóa, dù, nón…) tại thành phố của đối tác.

Địa chỉ Văn phòng, Điểm hỗ trợ và Thời gian làm việc

Bằng việc bấm Gửi thông tin hoặc bấm Gọi đến JUMP bên dưới, đối tác đồng ý và cho phép JUMP cung cấp thông tin liên hệ của mình cho khách hàng nhằm mục đích hoàn trả lại đồ để quên.

Gửi thông tin đến email hỗ trợ: support@jumpeats.com


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.