Vi-vu
JUMP

How can we help you?

JUMP for Business cung cấp các giải pháp về kinh doanh và vận hành doanh nghiệp (về di chuyển, hậu cần, quà tặng doanh nghiệp và quảng cáo) cho các công ty. Đối với quản lý di chuyển, JUMP for Business cung cấp một nền tảng quản lý trực tuyến giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý ngân sách cho việc di chuyển cũng như các chuyến xe JUMP cho công việc của nhân viên và cho phép doanh nghiệp thiết lập các chính sách về chuyến xe công việc cũng như lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.