Vi-vu
JUMP
News
Quyền và trách nhiệm của Youalo và các bên sử dụng dịch vụ

1. Quyền của Ban quản lý website/ứng dụng JUMP b) Yêu cầu Đối tác/ Đối tác Tài xế cung cấp các thông tin theo quy định pháp luật như: số điện thoại, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, địa chỉ,… khi đăng ký sử dụng dịch vụ. a) Xây dựng thỏa thuận hợp tác […]

Quy chế quản lý hoạt động của website

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT JUMP GIỚI THIỆU YOUALO cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “Sàn TMĐT JUMP”) là ứng dụng trên thiết bị di động/website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong ngành giao thông vận tải được thiết […]

Chính sách bảo mật thanh toán

I. Cam kết bảo mật Hệ thống thanh toán online qua Cổng thanh toán điện tử VNPAY được cung cấp bởi phù hợp theo quy định pháp luật Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”). II. Quy định bảo mật Khi Khách hàng thanh toán online qua Cổng thanh toán điện tử VNPAY sẽ được đảm […]

Cơ chế giải quyết tranh chấp hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc dùng để khuyến mại

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH Website TMĐT www.jumpeats.com và Đối tác Tài xế/Đối tác luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.jumpeats.com Các bên bao gồm Đối tác, Đối tác Tài xế và Khách hàng sẽ phải có […]

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

1. Giới thiệu Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của JUMP (“Quy tắc”) sẽ được áp dụng cho tất cả Nhà cung cấp của Tập đoàn JUMP và tất cả công ty con và công ty liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp của JUMP (sau đây được gọi chung là “JUMP”). […]

TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG

Tôn trọng quyền cá nhân của khách hàng. Đối tác PHẢI giữ bí mật tất cả thông tin cá nhân (ví dụ: tên, số điện thoại di động và địa chỉ) thuộc của khách hàng khi nhận chuyến xe. Việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng đều […]

12»