Nếu quý đối tác đã có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mục đích sử dụng kinh doanh thì cần đảm bảo những yếu tố sau:

 • Mục đích sử dụng:
  • Đánh dấu X vào ô KINH DOANH
 • Thông tin Bảo Hiểm:
  • Số khung, Số máy và Biển số xe trên bảo hiểm phải trùng khớp thông tin trên CAVET (Hoặc ít nhất trùng khớp 6 số cuối)
 • Phí bảo hiểm phải nộp:
  • 831.600 VND (4 chỗ)
  • Lớn hơn 1.000.000 VND (7 chỗ)