• Tải ứng dụng tài xế trên chợ ứng dụng điện thoại Google Play:
    Đường dẫn tải ứng dụng JUMP Partner tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youalo.fleet
  • Tiến hành tải tài khoản và đăng ký đối tác:
    Chuẩn bị đầy đủ hồ hơ và đến trung tâm JUMP để được hỗ trợ đăng ký đối tác hoặc liên hệ Hotline: 0929 697 699