• Tải ứng dụng tài xế trên chợ ứng dụng điện thoại App Store:
    Đường dẫn tải ứng dụng: https://apps.apple.com/vn/app/vivu-driver/id1460403451?l=vi
  • Tiến hành đăng ký tài khoản trên ứng dụng và liên hệ để hoàn tất đăng ký đối tác:
    Chuẩn bị đầy đủ hồ hơ và đến trung tâm JUMP để được hỗ trợ đăng ký đối tác hoặc liên hệ Hotline: 0929 697 699