Chứng minh nhân dân của tài xế và chủ xe phải đảm bảo:

  • Thời hạn không quá 15 năm kể từ ngày cấp.
  • CMND nguyên vẹn (không cắt góc). Hình trên CMND không bị mờ
    nhòe.