Đối với quý tài xế đăng ký JUMP thì bắt buộc phải có GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B2 trở lên và đảm bảo những yếu tố như:

  • Trùng khớp thông tin với CMND của tài xế.
  • GPLX còn thời hạn sử dụng tính đến thời điểm hiện tại.