Trong trường hợp quý tài xế đã có khám sức khỏe + xét nghiệm các chất gây nghiện thì cần đảm bảo những yếu tố sau:

  • Thời hạn không quá 3 tháng tính từ ngày cấp cho đến ngày nộp hồ sơ.
  • GKSK phải được dán hình và kết luận đầy đủ của bệnh viện.
  • Mộc trên GKSK là Mộc Tròn.