Nếu trong quá trình đăng ký JUMP mà quý đối tác không có CMND thì có thể thay thế bằng một trong những giấy tờ như sau:

  • Thẻ căn cước.
  • Hộ chiếu.
  • Giấy hẹn cấp lại CMND và Sổ hộ khẩu (Áp dụng trong trường hợp đối tác đang làm lại CMND).