Khi đăng ký tham gia JUMP thì quý đối tác chỉ cần có bản chính hoặc bản sao y chứng thực có đóng mộc ngân hàng hợp tác ( Xe vay ngân hàng). Như vậy thì đối với xe vay ngân hàng quý đối tác hoàn toàn có thể đăng ký tham gia JUMP CAVET cần đảm bảo những yêu cầu như sau:

  • Hình ảnh rõ nét, không nhòe mờ
  • Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn giá trị sử dụng ( Cavet ngân hàng)