Ứng dụng JUMP bao gồm khoảng… đối tác. Điều đó giúp tạo một môi trường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đối tác với nhau. Với mong muốn cùng nhau phát triển, JUMP luôn tiếp thu mọi phản hồi và đóng góp của đối tác để cải thiện chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Do đó, cộng tác cùng JUMP, bạn có thể nêu lên ý kiến, quan điểm của bản thân và đồng hành với chúng tôi cùng phát triển. JUMP luôn mang lại không khí thân thiện, tạo dựng môi trường làm việc thoải mái cho mọi người. Những buổi giao lưu, gặp gỡ với đối tác được tổ chức để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công việc.