Mức chiết khấu của JUMP hiện tại là 25% (Chưa bao gồm các khoản thuế).