Quý đối tác sau khi đăng ký không phải dán quảng cáo của JUMP. Tuy nhiên nếu đối tác muốn tìm kiếm thu nhập từ việc dán quảng cáo thì có thể liên hệ với chúng tôi để có thể biết thêm chi tiết.