Mức cước phí cơ bản của JUMP đang áp dụng tại từng khu vực sẽ khác nhau. JUMP xin đơn cử 3 Thành phố như sau:

Hồ Chí Minh:

  • 4 chỗ: 9,000 VND/KM + 300 VNĐ /phút di chuyển (mở cửa 25,000 VNĐ)
  • 7 chỗ: 11,500 VND/KM + 500 VNĐ /phút di chuyển (mở cửa 30,000 VNĐ)

Hà Nội:

  • 4 chỗ: 8,500 VND/KM + 400 VNĐ /phút di chuyển (mở cửa 25,000 VNĐ)
  • 7 chỗ: 10,000 VND/KM + 1,000 VNĐ /phút di chuyển (mở cửa 30,000 VNĐ)

Đà Nẵng:

  • 4 chỗ: 11,000 VND/ KM + 400 VNĐ/ phút di chuyển (mở cửa 22,000 VNĐ)
  • 7 chỗ : 13,000 VND/ KM + 800 VNĐ/ phút di chuyển (mở cửa là 30,000 VNĐ )

Mức phí cơ bản trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy theo nhu cầu của khách hàng đặt xe.

*Mức cước phí cơ bản không bao gồm phí cầu đường, phí đỗ xe , phí sân bay và các chi phí khác như chi phí thay đổi lộ trình, nếu có.