Nếu bạn có xe cá nhân nhàn rỗi muốn đăng ký tham gia JUMP để tìm kiếm thêm thu nhập thì cần chuẩn bị những bước sau:

  • Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe ôtô (Hộp đen)
  • Chuyển đổi đăng kiểm của xe ôtô thành đăng kiểm xe kinh doanh
  • Tham gia một pháp nhân có chức năng kinh doanh vận tải hành khách
  • Chuẩn bị một số giấy tờ cá nhân để tham gia JUMP. Xem chi tiết tại đây.