Quý đối tác hoàn toàn tự do về thời gian hoạt động với JUMP và không có bất cứ ràng buộc nào về doanh thu trong quá trình hoạt động.