JUMP sẽ gửi mail doanh thu của tài xế cho chủ xe hàng tuần để tiện cho việc quản lý của chủ xe. Ngoài ra, đối với những nhà xe sẽ có riêng công cụ để quản lý tài xế trong quá trình hoạt động.