Thời gian đăng ký tham gia trở thành đối tác của JUMP rất nhanh chóng (Chỉ trong vòng 24h)

Để thuận tiện trong quá trình đăng ký. Quý đối tác có thể tham khảo các bước hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.