Vi-vu
JUMP

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Truy cập vào trang www.jumpeats.com để đăng ký tài khoản JUMP for Business.


Nhận hỗ trợ trong ứng dụng
Chỉ cần vào phần Trợ giúp trong ứng dụng.
Theo dõi JUMP trên Telegram
Nhận thông tin mới nhất trên ứng dụng hoặc tweet cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn gặp phải.