Vi-vu
JUMP

How can we help you?

JUMP luôn luôn cố gắng nhanh chóng cập nhật các địa điểm định vị trên bản đồ để có thể ngày càng chính xác hơn, vì vậy chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn về vấn đề địa điểm hoặc định vị sai trên bản đồ nếu có.

Mặc dù chúng tôi không trả lời trực tiếp cụ thể cho các phản hồi về địa điểm định vị sai của bạn, bạn hãy yên tâm các thông tin này sẽ được chuyển đến bộ phận liên quan để nhanh chóng kiểm tra và cập nhật qua đó cải thiện hệ thống bản đồ nhằm mang lại chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt hơn mỗi ngày.

Nếu bạn có phản hồi về địa điểm hoặc định vị sai trên bản đồ, vui lòng điền vào biểu mẫu sau để thông báo đến JUMP.

***Lưu ý: Vui lòng chỉ thông báo các trường hợp liên quan đến bản đồ hoặc định vị trong mục này, nếu bạn cần nhân viên hỗ trợ thêm vui lòng đến mục liên quan đến vấn đề gặp phải và gửi yêu cầu trợ giúp đến JUMP để được hỗ trợ.

Gửi yêu cầu hỗ trợ đến địa chỉ email: support@jumpeats.com


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.