Vi-vu
JUMP

How can we help you?

Với trường hợp này, mong quý đối tác yên tâm rằng quá trình hoạt động, việc nhận cuốc xe từ JUMP vẫn hoàn toàn bình thường. Sự cố xảy ra đa số trên các thiết bị Huawei (Android) và được bộ phận kĩ thuật từ JUMP tìm hiểu lí do là ứng dụng Dịch vụ của Google Play (Google Play Services) chưa được cập nhật hoàn chỉnh trên thiết bị. Đối tác có thể làm theo hướng dẫn sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Vào phần Cài đặt và chọn Ứng dụng
  2. Chọn Google Play Services/ Dịch vụ của Google Play
  3. Chọn Disable/Tắt
  4. Chọn Storage/Lưu trữ
  5. Chọn Clear cache/Xóa bộ nhớ đệm

  1. Khởi động lại điện thoại
  2. Tải lại ứng dụng Google Play Services/Dịch vụ của Google Play tại CH Play, hoặc có thể tải nhanh tại link này <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&showAllReviews=true>

Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.