Vi-vu
JUMP

How can we help you?

Bạn sẽ thấy mục hỗ trợ bên tay phải sau khi đăng nhập vào tài khoản. Trong đó phần hỗ trợ này, bạn sẽ thấy hướng dẫn sử dụng cụ thể về cách đăng ký cũng như sử dụng các tính năng trong tài khoản. Ngoài ra bạn có thể liên hệ với JUMP qua trang www.jumpeats.com hoặc nhấp vào đường dẫn đến mục Trợ Giúp này ngay trong phần hỗ trợ của tài khoản. Hoặc gửi mail về địa chỉ support@jumpeats.com


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.