Vi-vu
JUMP

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu thắc mắc về cài đặt tài khoản của bạn.

Hotline: 0929 697 699

Email: support@jumpeats.com


Nhận hỗ trợ trong ứng dụng
Chỉ cần vào phần Trợ giúp trong ứng dụng.
Theo dõi JUMP trên Telegram
Nhận thông tin mới nhất trên ứng dụng hoặc tweet cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn gặp phải.