Vi-vu
JUMP

How can we help you?

Hãy kiểm tra bạn có gặp phải một trong các trường hợp sau và làm theo hướng dẫn tương ứng để khắc phục.

*nhấp vào để đọc hướng dẫn

Số điện thoại đăng ký tài khoản JUMP của bạn có đầu số quốc gia không thuộc các nước JUMP đang hoạt động

Điện thoại của bạn đang bật tính năng chặn tin nhắn SMS

Bạn đang ở trong khu vực có sóng điện thoại yếu

Bạn nhập số điện thoại chưa đúng hoặc không hợp lệ khi đăng ký

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn mà vẫn không nhận được mã OTP để đăng ký tài khoản JUMP, hãy gọi cho chúng tôi qua nút Gọi đến JUMP bên dưới để được hỗ trợ kịp thời.


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.