Vi-vu
JUMP

How can we help you?

Hãy nhanh chóng cung cấp cho JUMP thông tin của bạn qua biểu mẫu bên dưới để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé!

Thông tin liên hệ đến JUMP

Hotline: 0929 697 699

Email: support@jumpeats.com


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.