Vi-vu
JUMP

How can we help you?

JUMP đã và đang không ngừng nỗ lực để xây dựng một nền tảng an toàn hơn cho bạn và đối tác tài xế của chúng tôi. Với việc xác minh danh tính hành khách bằng hình chụp selfie, chúng tôi tăng cường thêm một biện pháp an ninh để cải thiện sự an toàn cho tất cả người dùng.

JUMP đảm bảo bảo mật hình chụp selfie cũng như danh tính của bạn và không chia sẻ dữ liệu này với bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả đối tác tài xế và đối tác bán hàng.

JUMP luôn xin phép sự chấp thuận của bạn một cách rõ ràng trước khi truy cập vào máy ảnh trong thiết bị của bạn cho mục đích chụp hình selfie và sẽ không sử dụng quyền này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cụ thể đã nêu khi yêu cầu quyền truy cập.


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.