JUMP có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ JUMP hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với JUMP sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Cty TNHH JUMP
524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: du@jump.com.vn

 

Bản gốc của Chính Sách Bảo Mật này là văn bản được trình bày bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.