Vi-vu
JUMP
Tin tức
Tôi muốn đăng ký tham gia HTX thì cần chuẩn bị những gì? Và tốn bao nhiêu chi phí?

Yêu cầu: Liên hệ HTX để biết thêm chi tiết Lệ phí: Tùy theo từng Hợp Tác Xã Thời gian cấp phù hiệu: Xe Biển Số Nội Đô: 3 – 5 ngày. Xe biển số tỉnh: 15 – 30 ngày (tùy thuộc vào Sở GTVT các tỉnh). Khi đăng ký HTX quý đối tác sẽ được […]

Tại sao tôi phải đăng ký Hợp tác xã khi đăng ký JUMP?

Theo thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quyết định 24/QĐ BGTVT thì điều kiện đối với đơn vị kinh doanh vận tải như sau: Chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải được phép tham gia đề án thí điểm. Doanh nghiệp, hợp tác xã này phải có đầy đủ giấy phép để […]