Vi-vu
JUMP

How can we help you?

JUMP hy vọng quý đối tác tạo thói quen xác nhận điểm đón/điểm đến trước khi bắt đầu chuyến đi. Việc này không chỉ tránh trường hợp đón nhầm khách, mà còn mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và có thể giúp tăng xếp hạng tài xế của đối tác.

Trong trường hợp đối tác đón nhầm khách, vui lòng thông báo đến khách hàng đặt xe để chủ động tìm phương tiện mới và phản hồi đến JUMP trên nội dung bài viết Báo cáo chuyến xe bấm HOÀN THÀNH nhưng không chở khách.

Rất cảm ơn sự hỗ trợ của quý đối tác!


Get support in the application
Just go to the Help section in the app.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.