Vi-vu
JUMP
Tin tức
Chứng minh nhân dân của tài xế và chủ xe như thế nào được xem là hợp lệ?

Chứng minh nhân dân của tài xế và chủ xe phải đảm bảo: Thời hạn không quá 15 năm kể từ ngày cấp. CMND nguyên vẹn (không cắt góc). Hình trên CMND không bị mờ nhòe.

Trong trường hợp không có CMND thì có thể thay thế bằng giấy tờ nào?

Nếu trong quá trình đăng ký JUMP mà quý đối tác không có CMND thì có thể thay thế bằng một trong những giấy tờ như sau: Thẻ căn cước. Hộ chiếu. Giấy hẹn cấp lại CMND và Sổ hộ khẩu (Áp dụng trong trường hợp đối tác đang làm lại CMND).