Vi-vu
JUMP
Tin tức
Trước đây tôi có án tích thì có thể tham gia trở thành tài xế JUMP hay không?

Trường hợp trước đây quý tài xế đã từng có án tích thì phải tiến hành thủ tục xóa án tích tại Tòa Án. Sau khi hoàn thành thủ tục xóa án tích quý tài xế có thể tiến hành thủ tục xin cấp LLTP để có thể đăng ký tham gia JUMP.

Tôi đã có Lý Lịch Tư Pháp trước đây thì sao?

Trong trường hợp quý tài xế đã có Lý Lịch Tư Pháp thì cần đảm bảo những yếu tố sau: Thời hạn không quá 10 tháng kể từ ngày cấp LLTP tình trạng là “Không có án tích”

Tôi muốn làm Lý lịch tư pháp thì phải làm sao ?

Quý tài xế chưa có Lý lịch Tư Pháp chuẩn bị những bước như sau: Yêu cầu: CMND + Sổ hộ khẩu Lệ phí: 200.000 VND Nội dung: Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bản số 1 hoặc số 2 Thời gian cấp: 20 ngày Địa chỉ: Hộ khẩu TPHCM: Sở Tư Pháp […]