Vi-vu
JUMP
Tin tức
Đăng ký đối tác với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS

Tải ứng dụng tài xế trên chợ ứng dụng điện thoại App Store: Đường dẫn tải ứng dụng: https://apps.apple.com/vn/app/vivu-driver/id1460403451?l=vi Tiến hành đăng ký tài khoản trên ứng dụng và liên hệ để hoàn tất đăng ký đối tác: Chuẩn bị đầy đủ hồ hơ và đến trung tâm JUMP để được hỗ trợ đăng ký […]

Đăng ký đối tác với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android

Tải ứng dụng tài xế trên chợ ứng dụng điện thoại Google Play: Đường dẫn tải ứng dụng JUMP Partner tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youalo.fleet Tiến hành tải tài khoản và đăng ký đối tác: Chuẩn bị đầy đủ hồ hơ và đến trung tâm JUMP để được hỗ trợ đăng ký đối tác hoặc liên hệ Hotline: […]